ДАВ Европа

ДАВ Европа е регионална мрежа от църкви, част от DOVE International .
На свой ред DOVE е движение от църкви по целият свят,
което поставя нови представи за църквата в много нации.